Sở văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị giao ban sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 cụm III

Sáng ngày 19/6/2014, Sở văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị giao ban sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 cụm III bao gồm các huyện: Đô Lương, Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai. Tới dự có đ/c Nguyễn Mạnh Cường – phó Giám đốc sở văn hóa thông tin và du lịch tỉnh Nghệ An , đ/c Nguyễn Minh Hạnh – PCT UBND huyện Đô Lương

Tại hội nghị, lãnh đạo các huyện đã báo cáo sơ kết công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Trong 6 tháng đầu năm, phòng văn hóa thông tin các huyện trong cụm đã làm tốt công tác tham mưu văn bản chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình; phối hợp với các ban, ngành liên quan tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa.

Trong lĩnh vực hoạt động phát triển sự nghiệp, các huyện trong cụm đều chú trọng công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa, công tác tuyên truyền được tổ chức thường xuyên gắn với các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị quan trọng; hoạt động văn nghệ từ cấp xã thị đến cấp huyện được tổ chức sôi nổi, các hội thi hội diễn do tỉnh tổ chức các huyện đều tham gia tích cực, trong đó có 3/5 huyện đạt giải liên hoan tiếng hát làng sen tỉnh Nghệ An. Phong trào thể dục thể thao quần chúng diễn ra sôi nổi, rộng khắp trong toàn cụm, các huyện trong cụm đã tích cực đăng cai tổ chức các môn thi đấy trong khuôn khổ đại hội TDTT tỉnh Nghệ An lần thứ VII. Hội nghị cũng đã chỉ ra một số nhược điểm cần khắc phục đó là: Công tác tuyên truyền cổ động trực quan cơ sở một số địa phương trong cụm còn chậm và thiếu hiệu quả; chất lượng danh hiệu văn hóa chưa bền vững, công tác xây dựng thiết chế văn hóa ở cơ sở còn chậm. Trong 6 tháng cuối năm 2014, các huyện trong cụm 3 tiếp tục tham mưu ban hành các văn bản quản lý nhà nước trễn lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; tăng cường công tác kiểm tra dịch vụ văn hóa thông tin nhằm chấn chính kịp thời các sai phạm.

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

Đ/c Nguyễn Mạnh Cường – Phó Giám đốc Sở văn hóa Thông tin và Du lịch tỉnh Nghệ An

phát biểu tại hội nghị.


Phát biểu tại hội nghị, đ/c Nguyễn Mạnh Cường đã yêu cầu các phòng văn hóa trong cụm khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ, đồng thời tổ chức tốt các hoạt động văn hóa trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch hoạt động văn hóa năm 2014.

Thúy Hằng