Sở nội vụ Nghệ An tổ chức hội nghị phổ biến chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước về tôn giáo cho các tăng ni, phật tử.

Sáng ngày 25/10/2015, Ban tôn giáo – Sở nội vụ phối hợp với ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị phổ biến chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về tôn giáo và các quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho các tăng ni, tín đồ phật tử. Tham gia hội nghị, có đại diện ban tôn giáo tỉnh, các ban ngành cấp huyện và 200 phật tử đến từ các huyện trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt các nội dung, đó là: Chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm chính sách của Đảng và Nhà nước về tôn giáo; Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo; Nghị định 92/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo và một số văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động tôn giáo; Tình hình hoạt động của của phật giáo; Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động phật giáo; Hiến chương sửa đổi lần V; Nội quy tăng sự Trung ương giáo hội phật giáo Việt Nam; Quy chế hoạt động Ban trị sự giáo hội phật giáo cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Quy chế hoạt động và các văn bản quan trọng của Ban trị sự tỉnh hội.

%image_alt%
Toàn cảnh hội nghị

Thông qua hội nghị giúp cho các tăng ni, phật tử nắm vững và thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước về tôn giáo góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, cùng nhau xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

%image_alt%
Các đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị sẽ diễn ra trong thời gian 2 ngày 25 đến 26/10/2015.

Văn Đăng