Sở lao động – thương binh xã hội tổ chức hội nghị giao ban cụm 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Sáng ngày 11/7/2014, tại huyện Đô Lương Sở lao động, Thương binh – xã hội tổ chức hội nghị giao ban cụm 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tham dự hội nghị có đ/c Nguyễn Đăng Dương – Phó giám đốc Sở lao động, Thương binh – xã hội, đ/c Nguyễn Minh Hạnh phó chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo phòng Lao động,Thương binh – xã hội các huyện Đô Lương, Tân Kỳ, Thanh Chương và Nam Đàn.
Trong 6 tháng đầu năm 2014 nghành Lao động,Thương binh – xã hội các huyện đã làm tốt công tác chăm sóc cho các đối tượng người có công, cấp thẻ bảo hiểm y tế, giải ngân hỗ trợ làm nhà, xét duyệt chế độ trợ cấp ưu đãi, cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, cấp phát hàng ngàn tấn gạo cứu đói cho nhân dân, đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động, thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe bảo vệ trẻ em.
 

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014, trước mắt làm tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa nhân dịp kỷ niệm ngày 27/7, thực hiện tốt công tác chính sách đối với người có công, đảm bảo công tác xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Nghành Lao động – Thương binh xã hội các huyện đã kiến nghị cấp trên cần có biện pháp giải quyết cai nghiện bắt buộc cho các đối tượng nghiện ma túy, cải cách hành chính, giảm thủ tục thanh toán về hỗ trợ thân nhân thăm viếng mộ liệt sỹ, tập trung rà soát chế độ trợ cấp cho các đối tượng người có công.

Kết luận hội nghị đ/c Nguyễn Đăng Dương – Phó giám đốc Sở lao động – Thương binh xã hội đánh giá cao những kết quả của ngành Lao động, thương binh – xã hội các huyện đã góp phần ổn định tình hình xã hội. Đồng thời yêu cầu 6 tháng cuối năm các huyện tập trung làm tốt việc thực hiện chính sách đối với người có công, giải quyết việc làm và bảo vệ chăm sóc trẻ em.
Hữu Hoàn.