Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn phòng chống tai nạn thương tích trẻ em

Sáng ngày 18/6/2013, tại Đô Lương sở LĐ-TB và XH đã tổ chức tập huấn phòng chống tai nạn thương tích trẻ em. Tham gia tập huấn có 100 cán bộ làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em của 4 huyện Đô Lương, Nam Đàn, Diễn Châu và Con Cuông.

Nội dung chương trình tập huấn bao gồm : Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em ở cơ sở; Tổng quan về tai nạn thương tích ở trẻ em; Phương pháp phòng chống tai nạn thương tích trẻ em; Mô hình ngôi nhà an toàn phòng chống tai nạn thương tích trẻ em.


Ông Nguyễn Băng Toàn – PGĐ Sở Lao đông – Thương binh và Xã hội khai mạc hội nghị

Đây là những vấn đề cần thiết nhằm trang bị kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em trước tình hình tai nạn thương tích trẻ em đang có xu hướng gia tăng và trở thành một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tủ vong thương tích ở trẻ em nhất là tai nạn đuối nước và giao thông. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2013, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 750 vụ tai nạn thương tích, gây tử vong 43 em, trong đó đuối nước 29 em. Huyện có số lượng tử vong đuối nước cao là Quỳnh Lưu và Đô Lương. Nguyên nhân chủ yếu là môi trường sống không an toàn; Nhận thức về tai nạn thương tích trẻ em còn thấp và thiếu kỹ năng bơi.


Sau đợt tập huấn này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục chỉ đạo các huyện làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng chống tai nạn thương tích ở trẻ em.

Hữu Hoàn