Sở Khoa học & Công Nghệ làm việc tại Đô Lương.

Nhằm đánh giá kết quả áp dụng khoa học công nghệ vào phát triển kinh tế, chiều ngày 16/5, sở Khoa học Tỉnh Nghệ An đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Đô Lương.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Trần Quốc Thành – Giám đốc sở Khoa học & Công Nghệ, đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện. Trước đó, đoàn công tác của sở đã khảo sát các mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn.

anh

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Trong những năm gần đây, huyện Đô Lương đã đẩy mạnh công tác ứng dụng tiến bộ Khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, nhiều mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả như: mô hình nuôi lợn sử dụng đệm sinh học tại Xuân Sơn, mô hình trồng bưởi diễn tại Giang Sơn Đông và 1 số mô hình sản xuất giống lúa đem lại chất lượng cao. Tuy nhiên, qua đánh giá, việc ứng dụng các tiến bộ Khoa học kỹ thuật ở Đô Lương chưa thực sự có bước đột phá để khơi dậy tiềm năng và xây dựng các thương hiệu để tạo ra các sản phẩm hàng hóa đem lại thu nhập cao cho người dân.

anh12

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện đã kiến nghị sở Khoa học Công Nghệ tạo điều kiện hỗ trợ huyện Đô Lương xây dựng một số mô hình kinh tế và thương hiệu hàng hóa.

anh1

Đồng chí Trần Quốc Thành – Giám đốc sở Khoa học& Công nghệ kết luận hội nghị

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Thành – Giám đốc sở Khoa học& Công nghệ đã nêu rõ những tiềm năng, lợi thế của huyện Đô Lương để thực hiện các chương trình áp dụng tiến bộ KHKT và xây dựng thương hiệu hàng hóa như:  Nghề giò chả truyền thống, các mô hình sản xuất giống lúa, nhân rộng mô hình trồng bưởi diễn, kêu gọi đầu tư dự án nước suối nóng xã Giang Sơn Đông.

Sở KH&CN sẽ kêu gọi một số chương trình và hỗ trợ Đô Lương trong quá trình thực hiện chương trình KH&CN.

Hữu Hoàn