Sở GD&ĐT tổ chức hội thảo chuyên môn GDTX

Sáng ngày 29/11, tại Trung tâm GDTX huyện Đô Lương, sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội thảo chuyên môn theo chuyên đề khối 10 và dạy học ôn tập lớp 12 GDTX cấp THPT.

GTTX

Các đại biểu tham dự hội thảo

Tham gia hội thảo chuyên môn GDTX cấp THPT năm 2016 có 154 cán bộ giáo viên thuộc  trường Cao đẳng nghề số 4 bộ Quốc phòng, trường trung cấp nghề kinh tế kỹ thuật Hồng Lam và 20 trung tâm GDTX trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An. Trong thời gian 2 ngày, các đại biểu tham gia hội thảo sẽ được tổ chức giảng dạy và dự giờ 7 môn văn hóa, bao gồm: Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh vật, lịch sử và Địa lý.

GDTX1

Sau dự giờ các tổ chức chuyên môn sẽ trao đổi, gớp ý, rút kinh nghiệm cụ thể từng tiết chuyên đề theo môn. Trao đổi phương pháp  và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng học chuyên đề và cách thức triển khai dạy, ôn tập lớp 12. Để hội thảo tổ chức có hiệu quả, phòng giáo dục thường xuyên của sở GD&ĐT Nghệ An đã phân công các giáo viên tham gia tập huấn nghiên cứu và chuẩn bị tốt các nội dung chuyên đề và tiết dạy. Bố trí đội ngũ cốt cán chuyên môn của sở đã được tập huấn ở Bộ chịu trách nhiệm chủ trì tổng hợp ý kiến thảo luận và các giải pháp đề xuất của gíao viên theo môn học.

GDTX2

Giáo viên tham gia dạy chuyên đề chuyên môn

Thông qua hội thảo lần này nhằm đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn. Từ đó, tiếp tục nâng cao năng lực giáo viên trung tâm GDTX trong việc tổ chức dạy học theo chuyên đề khối 10 và dạy học, ôn tập lớp 12 theo quy chế thi THPT Quốc gia.

Huy Khôi