Quỹ tình thương Đô Lương – chặng đường nhìn lại

Với chức năng cải thiện cuộc sống cho các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp, đặc biệt ưu tiên phụ nữ nghèo, yếu thế thông qua các dịch vụ tài chính và phi tài chính, quỹ tình thương Đô Lương đã tạo cơ hội cho chị em phụ nữ tham gia vào các hoạt động kinh tế và xã hội, góp phần nâng cao vị thế của người phụ nữ. Thành lập từ năm 2007, đến nay đã được 10 năm hoạt động. Chi nhánh quỹ tình thương Đô Lương đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc nâng cao đời sống cho thành viên.