Quỹ tình thương chi nhánh Đô lương tập huấn PCCC.

Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm  và kỹ năng cho các thành viên, Quỹ tình thương chi nhánh Đô lương phối hợp với công an huyện tổ chức đợt tập huấn PCCC.

Công an huyện Đô Lương hướng dẫn sử dụng các dụng cụ PCCC.

Đợt này, cán bộ, chiến sỹ Công an huyện đã hướng dẫn  và thực hành phương pháp sử dụng các dụng cụ PCCC như sử dụng bình khí, bình bọt, cách PCCC trong gia đình cũng như ở các đơn vị.

Nhân viên Quỹ tình thương thực hành PCCC. Ảnh: Hữu Hoàn.

Việc tổ chức tập huấn PCCC là việc làm rất cần thiết để mọi người nắm chắc và có thể xử lý cháy, nổ trong gia đình cũng như ở các cơ quan, đơn vị để góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra các vụ cháy, nổ.

Nâng cao ý thức phòng chống cháy nổ  giúp cho các cơ quan, đơn vị , trường học thực hiện tốt công tác PCCC.

Hữu Hoàn.