Quốc lộ 15A đoạn giáp ranh Thị trấn và xã Đà Sơn thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông.

 Quốc lộ 15A đoạn chạy qua địa bàn xã Đà Sơn, nơi tiếp giáp Thị Trấn đến khu vực ngã ba đèn tín hiệu  người dân quen gọi là đoạn cổ chai. Do lòng đường hẹp, mật độ  người và các phương tiện giao thông lớn nên thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông.

Sỹ Bắc – Hồng Sơn