Quân với dân chung tay bảo vệ môi trường

Mặc dù đóng quân trên địa bàn miền Trung với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, diễn biến phức tạp nhưng cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324, Quân khu 4 luôn là lực lượng tích cực cùng với nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; khắc phục sự cố thiên tai lũ lụt, cháy rừng, giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn đóng quân.