Quân khu 4 và BCH quân sự tỉnh kiểm tra công tác DQTV, giáo dục QPAN tại Đô Lương

Ngày 8/5/2014, Đoàn kiểm tra quân khu 4 và bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ an do đ/c Đại tá Nguyễn Văn Hiển-phó trưởng phòng DQTV-QK4 làm trưởng đoàn đã về huyện Đô lương và 1 số xã thị trên địa bàn nhằm kiểm tra công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng – an ninh ở địa phương.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra hệ thống hồ sơ các văn bản, kế hoạch về công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng – an ninh do Uỷ ban nhân dân, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự và Giáo dục quốc phòng – an ninh huyện Đô lương ban hành năm 2013 và năm 2014; kiểm tra và đánh giá vai trò tham mưu, công tác xây dựng lực lượng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, việc chuẩn bị huấn luyện, triển khai huấn luyện, sử dụng vũ khí trang thiết bị kỹ thuật và thực hiện công tác sơ tổng kết và các chế độ chính sách cho các bộ chiến sỹ. Riêng ở cơ sở, ngoài các nội dung trên đoàn tiến hành công tác kiểm tra nhận thức và tập hợp lực lượng của trong đội dân quân tự vệ và việc chuẩn bị nội dung cho hội thi chỉ huy trưởng giỏi năm 2014.

Đ/c Trương Hồng Phúc – Bí thư Huyện ủy – CT HĐND huyện phát biểu tại hội nghị.

Kết quả, Đô Lương đã thực hiện tốt việc tham mưu lãnh đạo và chỉ đạo xây dựng cơ sở an toàn làm chủ-SSCĐ, tổ chức ký kết phối hợp giữa cơ quan quan sự huyện và các ban ngành,, ban hành đề án “Tăng cường xây dựng lực lượng DQTV đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ QP-AN trong tình hình mới giai đoạn 2014-2017”… Đối với công tác DQTV, đã kiện toàn đội ngũ các bộ từ huyện đến cơ sở, cử 41 đồng chí đi đào tạo chỉ huy trưởng và đã có 35 đ/c đã tốt nghiệp . Tiến hành đăng ký công dân trong độ tuổi, xây dựng lực lượng DQTV nòng cốt trên 3000 đ/c, tổ chức tập huấn cán bộ đầu năm cho 302 đ/c, tổ chức ra quân huấn luyện đảm bảo quân sô, thành phần và thời gian. Kết quả các nội dung huấn luyện có trên 95% đạt yếu cầu, trong đó khá giỏi trên 70%.

Qua kiểm tra, Đoàn đã đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ dân quân tự vệ và giáo dục quốc phòng – an ninh của huyện Đô lương, đồng thời tham gia một số ý kiến để địa phương khắc phục những yếu kém, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng – an ninh trong những năm đến.

Huy Khôi