PSTH Xã Hồng Sơn khẩn trương gieo mạ sản xuất vụ xuân

Hồng Sơn là xã bán sơn địa của huyện Đô Lương, sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào thiên nhiên, mỗi năm chỉ sản xuất được 1 vụ lúa. Để đảm bảo năng xuất và điều kiện thực tế của địa phương. Đến thời điểm này xã Hồng Sơn đã chỉ đạo bà con nông dân đồng loạt làm đất gieo mạ cho vụ xuân năm 2020, sớm hơn 10 tuần so với lịch của huyện.