– ps trông dâu nuôi tằm.

Trồng dâu nuôi tằm và ươm tơ là nghề truyền thống của nhiều xã ven sông Lam, huyện Đô Lương. Tuy nhiên, những năm gần đây do đầu ra của kén- tơ tằm bấp bênh, giá cả không ổn định nên nhiều hộ dân đã chuyển sang trồng dâu nuôi tằm thực phẩm đem lại nguồn thu nhập cao cho gia đình