Phụ nữ Hiến Sơn tích cực bảo vệ môi trường đồng ruộng

Để bảo vệ môi trường trên đồng ruộng, giảm nguy cơ ảnh hưởng của thuốc BVTV, hội phụ nữ xã Hiến Sơn, ( huyện Đô Lương) đã tổ chức  nhiều đợt thu gom bao bì thuốc trừ sâu, đảm bảo vệ sinh môi trường. Nhờ vậy, tạo ý thức cho người nông dân tự bảo vệ môi trường sản xuất nông nghiệp.

Thúy Hằng – Hoàng Phi