Phụ nữ Đô Lương đẩy mạnh công tác phòng chống rác thải nhựa

Thực hiện phong trào 5 không 3 sạch, thời gian này, hội phụ nữ huyện Đô Lương đang tập trung đẩy mạnh truyền thông, vận động cán bộ, hội viên thực hiện thu gom, phân loại, xử lí rác thải, phòng chống rác thải nhựa bảo vệ môi trường. Các hoạt động diễn ra sôi nổi, thiết thực và có sự lan tỏa rộng khắp trên địa bàn.