Phóng sự trang TH  Đô Lương làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa

Trong suốt 70 năm qua, cùng với cả nước, Đô Lương là địa danh nổi tiếng với những tên làng, tên đất, tên sông. Đô Lương là một trong những cái nôi của truyền thống cách mạng. Biết bao người con của quê hương yêu dấu đã ngã xuống cho tổ quốc quyết sinh. Trước sự hy sinh cao cả đó, trong suốt thời gian qua, Đô Lương đã và đang làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.

Ngọc Phương – Hoàng Phi