Giáo dân Đô Lương làm kinh tế giỏi, sống tốt đời – đẹp đạo

Trong những năm qua, trên địa bàn huyện Đô Lương đã xuất hiện nhiều giáo dân không chỉ giỏi trong phát triển kinh tế mà còn là những điển hình tiêu biểu  trong hoạt động từ thiện, giúp đỡ người nghèo, sống tốt đời- đẹp đạo, chung tay xây dựng Nông thôn mới.
Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 18 tháng 10 năm 2019