Phòng nội vụ kiểm tra thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính tại các xã.

Thực hiện theo quyết định 71 của UBND huyện về kế hoạch kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính, chiều ngày 24/5/2018, Phòng nội vụ huyện đã về các xã kiểm tra việc thực hiện kỷ cương , kỷ luật hành chính tại các xã.

Tại xã Thái Sơn, Quang Sơn và Thượng Sơn đoàn đã kiểm tra việc chấp hành giờ giấc,quy chế làm việc của cán bộ công chức, Công tác tổ chức, quán triệt các chỉ thị,công tác lãnh đạo của người đứng đầu,Việc chấn chỉnh và nâng cao chất lượng phục vụ của bộ phận một cửa, việc rà soát và sửa đổi quy chế làm việc,quy chế văn hóa công sở…

kt-chi-thi

Đoàn kiểm tra việc chấp hành giờ giấc,quy chế làm việc của cán bộ công chức xã Thái Sơn. Ảnh: Hoàng Phi

Vào thời điểm đoàn kiểm tra tại trụ sở các xã cơ bản việc chấp hành hành giờ giấc làm việc đúng quy định, quy chế làm việc của cán bộ công chức đầy đủ, Lãnh đạo và cán bộ công chức có mặt đầy đủ làm việc, thực hiện đúng chức trách và nhiệm vụ được giao, đảm bảo mọi hoạt động diễn ra bình thường.

kt-chi-thi1

Đoàn đã kiểm thủ tục hành chính tại phòng giao dịch một của xã Quang Sơn. Ảnh: Hoàng Phi

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu Chính quyền các xã Thái Sơn, Quang Sơn và Thượng Sơn trong thời gian tới tiếp tục thực hiện tốt các nội dung Chỉ Thị 26 của Thủ Tướng Chính Phủ, Chỉ Thị 17 của Ban thường vụ tỉnh ủy về tăng cường kỷ cương , kỷ luật hành chính trong cơ quan, đơn vị. Cần nâng cao hơn nữa về hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức , sắp xếp và bố trí nhiệm vụ hợp lý cho cán bộ công chức, đồng thời nghiêm khắc xử lý nghiêm các trường hợp cá nhân cán bộ công chức vi phạm .

kt-chi-thi2

Đoàn kiểm tra thông báo kết quả kiểm tra với lãnh đạo xã Thượng Sơn. Ảnh: Hoàng Phi

Việc thường xuyên và tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của Cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao hiệu quả hiệu lực của bộ máy hành chính Nhà nước./.

Hoàng Phi.