Phòng giáo dục đào tại Đô Lương: Giao lưu học sinh tiểu học

Sáng ngày 26/2, Phòng giáo dục đào tạo huyện Đô Lương tổ chức ngày hội giao lưu học sinh tiểu học. Tham gia giao lưu có 499 em học sinh được tuyển chọn từ các trường tiểu học trên địa bàn huyện.

giao-duc

499 em học sinh từ các trường tham gia hội thi

Giao lưu học sinh tiểu học là một sân chơi sáng tạo và phù hợp với học sinh tiểu học, cơ hội để tạo môi trường trải nghiệm học hỏi giữa các học sinh có năng lực học tập toàn diện và nổi trội các môn học, hoạt động giáo dục. Ban tổ chức đã cử 144 em học sinh tham gia thi rung chuông vàng, 145 em tham gia olimpic môn toán, 144 em tham gia olimpic môn tiếng Việt, 66 em tham gia giao lưu trải nghiệm sáng tạo.

giao-duc1

Sân chơi rung chuông vàng đã có nhiều câu hỏi gần gũi với đời sống các em, trong đó có nhiều câu hỏi tiếng Anh. Với 30 câu hỏi ở các lĩnh vực khác nhau, nhưng các em đã thể hiện bản lĩnh một các xuất sắc. Giao lưu rung chuông vàng đã đánh giá năng lực toàn diện của học sinh trên tổ hợp các môn học như: tiếng Việt, toán, ngoại ngữ, khoa học , lịch sử, địa lý, kỹ năng sống.

giao-duc2

Phần thi rung chuông vàng

Riêng phần thi  hoạt động trải nghiệm phù hợp tâm lý và mục tiêu giáo dục tiểu học. Việc tổ chức olimpic toán, tiếng Việt với 10 câu hỏi trắc nghiệm và 3 câu hỏi tự luận trong thời gian 45 phút các em đã hoàn thành xuất sắc.

Kết quả cuộc thi, giải nhất tập thể thuộc về  trường Tiểu học Hiến Sơn, nhì: Tân Sơn, Thịnh Sơn, ba: Văn Sơn, Giang Sơn Đông. Về cá nhân có 253 em đạt giải, trong đó có 9 giải nhất. BTC đã trao giải cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ngọc Phương