Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 5 tổ chức ký cam kết phòng chống cháy nổ năm 2015.

 Sáng ngày 10/2/2015. Phòng Cảnh sát PCCC số 5 tổ chức lễ ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC . Tham dự có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có nguy cơ cháy nổ 4 huyện Đô Lương, Anh Sơn, Tân Kỳ và Yên Thành.

Tại buổi ký cam kết, lãnh đạo Phòng cảnh sát PCCC số 5 đã báo cáo tình hình cháy nổ năm 2014. Trong năm qua, tình hình cháy nổ trên địa bàn cả nước và trên địa bàn tỉnh Nghệ An có diễn biến phức tạp. Nhiều vụ cháy lớn đã xảy ra, gây thiệt hại lớn về người và tài sản của Nhà nước cũng như Nhân dân. Nguyên nhân cơ bản là do ý thức PCCC chưa tốt, trang thiết bị phục vụ công tác PCCC chưa đảm bảo.

%image_alt%

Để đảm bảo an toàn cháy nổ trong dịp tết cũng như trong thời gian tới, phòng cảnh sát PCCC số 5 Công an tỉnh Nghệ An tổ chức ký cam kết đối với các cơ quan, đơn vị nhằm bảo vệ an toàn, tính mạng người lao động và tài sản của Nhà nước, của nhân dân.

%image_alt%

Nội dung ký cam kết tập trung vào các vấn đề như đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật PCCC, các cơ quan phải đảm bảo an toàn hệ thống, thiết bị, hệ thống điện, hệ thống chống sét và các điều kiện cũng như dụng cụ, lực lượng PCCC theo quy định.

Hữu Hoàn