Phòng cảnh sát PC&CC só 5 kiểm tra công tác đảm bảo an toàn cháy nổ tại Đền Quả Sơn.

Để đảm bảo an toàn cho lễ hội Đền Quả Sơn năm 2017, sáng ngày 10/2/2017, Phòng cảnh sát PC&CC số 5 kiểm tra công tác đảm bảo an toàn cháy nổ tại Đền Quả Sơn.

KT-PCCC-den-qua-son

Qua kiểm tra, khu vực trong đền được trang bị bình chữa cháy, hệ thống điện được lắp đúng quy định, bình chứa nước chữa cháy và hệ thống Camera bảo vệ an ninh. Bãi giữ xe được chuyển đến vị trí mới rộng rãi, an toàn. Nhờ làm tốt công tác phòng cháy nên trong thời gian qua, Đền Quả Sơn đều đảm bảo an toàn.

KT-PCCC-den-qua-son1

Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đền Quả Sơn có nhiều du khách và nhân dân đi viếng lễ đầu năm đặc biệt là dịp lễ hội sắp tới. Sau khi kiểm tra, đoàn đã yêu cầu ban quản lí di tích lịch sử Đền Quả Sơn cùng với chính quyền địa phương cần thường xuyên kiểm tra phát hiện để xử lí kịp thời nếu cháy xảy ra, làm tốt công tác tuyên truyên hướng dẫn nhân dân đến thắp hương và đốt vàng mã đúng nơi quy định, đầu tư lắp đạt lại một số hệ thống điện đã hư hỏng không đảm bảo an toàn, đặc biệt lưu ý bãi đậu xe  cần phải có hệ thống phòng cháy, chữa cháy nhằm đảm bảo an toàn cho di tích cũng như tính mạnh của  nhân dân ./..

Sỹ Bắc – Hồng Sơn