Phiên họp buổi chiều HĐND huyện lần thứ sáu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021

Trong phiên họp buổi chiều ngày 24/7, kỳ họp tổ chức thảo luận các vấn đề được cử tri quan tâm.

hdndchieu2

Các đại biểu tham dự. Ảnh: Hữu Hoàn

Tại phiên họp, các đồng chí lãnh đạo huyện và lãnh đạo các ngành giải trình các vấn đề liên quan đến quyền lợi đối với cử tri thông qua các đợt tiếp xúc và thảo luận ở tổ.

hdndchieu

Ông Nguyễn Hữu Kỳ – Giám đốc ngân hàng chính sách giải trình về vấn đề tăng tiền huy động vốn tiết kiệm. Ảnh: Hữu Hoàn

Ông Nguyễn Hữu Kỳ – Giám đốc ngân hàng chính sách huyện giải trình các ý kiến liên quan như: Vấn đề tăng tiền huy động vốn tiết kiệm từ 50.000 đến 100.000 và những vấn đề liên quan đến ngành hành chính sách trong việc vay vốn.

hndn3

Đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện trả lời các vấn đề liên quan đến  chính sách hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Hữu Hoàn

Đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện trả lời và giải trình  rõ chính sách hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp, tiền hỗ trợ cá giống, giống ngô vụ đông thiệt hại do cơn bão số 3 năm 2017 do kinh phí của tỉnh chưa chuyển về. Chính sách hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn mới và công tác quản lý giết mổ gia súc tập trung trên địa bàn huyện.

hdndchieu1

Đồng chí Hoàng Văn Hiệp – Phó chủ tịch UBND huyện trả lời các vấn về việc vận chuyển khai thác cát, sạn, ô nhiễm môi trường và những vấn đề bất cập trong quản lý doanh nghiệp. Ảnh: Hữu Hoàn

Đồng chí Hoàng Văn Hiệp – Phó chủ tịch UBND huyện trả lời các vấn đề cử tri quan tâm như:  Việc vận chuyển khai thác cát, sạn, đá ở các mỏ vẫn gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường. Tuyến đường Ngọc – Lam – Bồi xuống cấp ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Công tác quản lý doanh nghiệp trên địa bàn vẫn còn những bất cập, việc  đề nghị chuyển công tác quản lý điện từ Tân Kỳ về Đô Lương chưa được thực hiện làm ảnh hưởng đến đời sống và phát triển của nhân dân.

hdndchieu3

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh. Ảnh: Hữu Hoàn

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh, đồng chí nêu rõ những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế, xã hội trên các lĩnh vực trong 6 tháng đầu năm 2018, đồng thời chỉ ra một số  tồn tại hạn chế  như: Xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp chưa cao, tiến độ xây dựng nông thôn mới còn chậm , thu hút đầu tư ít, công tác quản lý đất đai, vệ sinh môi trường còn hạn chế … UBND huyện sẽ tiếp thu, giải trình  thực hiện tốt các vấn đề cử tri quan tâm.

hndn4

Đồng chí yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới cần tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, xây dựng mô hình kinh tế, đẩy mạnh cải tạo vườn tạp, vườn kiểu mẫu gắn với bảo vệ môi trường.  Tập trung khắc phục hậu quả cơn bão số 3, chuyển dịch sản xuất có hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý ngân sách nhà nước, tạo điều kiện thu hút đầu tư phát triển trên các lĩnh vực. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng nông thôn mới đảm bảo tiến độ chuẩn bị năm học mới theo đúng kế hoạch đề ra, hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và kế hoạch cả năm 2018.

hdndchieu4

Đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện kết luận các nội dung tại kỳ họp thứ sáu HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ảnh: Hữu Hoàn

Kết luận kỳ họp, đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần làm việc của các ban, ngành, các đại biểu góp phần để hoàn thành chương trình nội dung và chất lượng kỳ họp. Sau kỳ họp, trên cơ sở nhiệm vụ đề ra, các phòng ban, ngành, các đại biểu, các địa phương tổ chức bám nắm, rà soát tổ chức thực hiện có hiệu quả nhất là việc giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm.

Kỳ họp đã biểu quyết và nhất trí thông qua Nghị quyết về phê chuẩn dự toán ngân sách và tài chính khác năm 2017. Nghị quyết về việc điều chỉnh thu chi ngân sách nhà nước năm 2018. Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2018. Nghị quyết về việc thông qua đề án công nhận Thị trấn Đô Lương đạt tiêu chí loại 5 và Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

hdndchieu5

Đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện bế mạc kỳ họp. Ảnh: Hữu Hoàn

Đồng chí Lê Minh Giang – Phó bí thư thường trực huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện đã đọc lời bế mạc kỳ họp thứ sáu HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021. Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc kỳ họp thứ sáu HĐND huyện đã diễn ra đảm bảo nội dung, chương trình làm việc.

 Sỹ Bắc