Ông Phạm Xuân Khuyến nông dân làm giàu từ mô hình kinh tế tổng hợp

Những năm qua, xã Bài Sơn, huyện Đô Lương đã tập trung chuyển đổi diện tích đất bỏ hoang để xây dựng các mô hình kinh tế tổng hợp cho hiệu quả kinh tế cao. Mô hình nuôi cá và chăn nuôi của gia đình ông Phạm Xuân Khuyến ở xóm Xuân Sơn là một điển hình đem lại thu nhập cao .

Lê Hoàn – Hồng Sơn