Ông Nguyễn Văn Đại – Xóm 6 xã Đại Sơn bàn giao mặt bằng để làm đường N5.

Để hoàn thành việc xây dựng tuyến đường N5 nối từ xã Hòa Sơn huyện Đô Lương về xã Nghi Thiết huyện Nghi Lộc phục vụ công tác vận chuyển nguyên liệu của nhà máy xi măng Sông Lam, vừa qua gia đình ông Nguyễn Văn Đại và bà Nguyễn Thị Thanh ở xóm 6 xã Đại Sơn đã bàn giao đất cho ban dự án.

ong-dai

Gia đình ông Nguyễn Văn Đại đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công

Gia đình ông Nguyễn Văn Đại và bà Nguyễn Thị Thanh có 528m đất thuộc khu dân cư xóm 6 xã Đại Sơn, nằm trong khu vực giải phóng mặt bằng đường N5. Sau quá trình vận động, hiện nay gia đình ông Nguyễn Văn Đại đã thống nhất bàn giao toàn bộ diện tích đất cho Ban dự án để hoàn thành việc xây dựng công trình. Theo thống nhất của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường, UBND huyện Đô Lương sẽ quy hoạch vị trí khác để gia đình ông Đại tiếp tục sản xuất kinh doanh.

ong-dai1

Đơn vị thi công đường N5 đang san lấp mặt bằng.

Đến thời điểm hiện nay, vẫn còn 1 hộ là ông Nguyễn Văn Đề cũng ở khối 6 – xã Đại Sơn chưa chấp nhận  bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công. Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo UBND xã Đại Sơn để vận động gia đình ông Đề bàn giao mặt bằng còn lại cho ban dự án.

Hữu Hoàn