Ông Lê Minh Giang – Chủ tịch HĐND huyện bế mạc kỳ họp lần thứ 5, HĐND huyện khóa XIX.

Trong phiên họp buổi chiều, ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp lần thứ 5, HĐND huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, sau khi nghe lãnh đạo phòng Kinh tế Hạ tầng, công an huyện, lãnh đạo phòng tài chính trả lời các vấn đề và cử tri và đại biểu HĐND huyện quan tâm, đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện đã phát biểu ý kiến, làm rõ những vấn đề và cử tri và đại biểu hội đồng nhân dân quan tâm như: Vấn đề thu hút đầu tư, giải quyết kinh phí nâng cấp các tuyến giao thông, công tác thu ngân sách và các vấn đề liên quan

Ông Nguyễn Đăng Hồng – Thư ký kỳ họp đã thông qua các nghị quyết và được các đại biểu nhất trí tán thành.

Ông Lê Minh Giang – Chủ tịch HĐND huyện đã bế mạc kỳ họp.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, kỳ họp HĐND huyện lần thứ 5, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã hoàn thành chương trình nghị sự đề ra.

Đài Đô Lương