Nông dân Đô Lương tập trung thu hoạch lúa vụ xuân 2019

Tranh thủ thời tiết nắng ráo, trong những ngày qua  bà con nông dân huyện Đô Lương tập trung ra đồng thu hoạch lúa vụ xuân 2019 .

Vụ xuân 2019 Đô Lương  gieo  cấy 8.400 ha lúa , chủ yếu là giống lúa chất lượng cao và lúa lai. Do gieo cấy đúng lịch thời vụ, thời tiết tương đối thuận lợi nên lúa đông xuân của huyện Đô Lương phát triển tốt.

a1

Đô Lương đã huy động nhiều máy gặt đập liên hoàn để phục vụ thu hoạch lúa Xuân.

Đến thời điểm này lúa đã chín rộ, bà con nông dân đang khẩn trương thu hoạch các diện tích lúa xuân. Uớc tính năng  suất đạt trên 65 tạ/ ha .

Cùng với thu hoạch lúa xuân, người dân huyện Đô Lương đang tích cực chuẩn bị làm đất, giống và phân bón để gieo cấy 7.800 ha hè thu . /.

Hồng Sơn