Nông dân Đô Lương làm giàu từ cây chuối mật mốc

Đô Lương là huyện địa hình bán sơn địa, có điều kiện đất đai đồi núi lớn, những năm gần đây, người nông dân Đô Lương đã phát  triển nhiều diện tích để trồng chuối mật mốc. Chuối là loại cây ăn quả dễ trồng, phù hợp với nhiều chất đất và hiện nay đang là loại đặc sản nông nghiệp sạch, dễ bán, hiệu quả kinh tế cao đem lại thu nhập cao cho người nông dân Đô Lương.

Huy Khôi – Hồng Sơn