Những công việc thầm lặng của Ban quản lí khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn

Được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 4/2014, từ đó đến nay, ban quản lí di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn đã luôn làm tốt nhiệm vụ quản lí, bảo vệ, tôn tạo và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá phát huy các giá trị văn hóa lịch sử và phục vụ du khách đến thăm viếng, để Truông Bồn thực sự là điểm đến văn hóa lịch sử, du lịch tâm linh của người dân cả nước.