Những ấn tượng về lễ hội đền Quả Sơn năm 2010

Lễ hội đền Quả Sơn năm 2010 để tưởng nhớ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang con trai thứ 8 của Vua Lý Thái Tổ người có công khai dân lập ấp, giữ yên bờ cõi, phát triển kinh tế vùng đất Hoan Châu cách đây 1000 năm. Đây cũng là lễ hội được tổ chức hướng tới 1000 năm Thăng Long Hà Nội.

Lễ hội năm nay được tổ chức với qui mô hoành tráng thu hút đông đảo du khách thập phương trong nước và nước ngoài. Lễ hội đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong nhân dân và du khách thập phương, đây là nét đẹp văn hóa tâm linh của nhân dân Đô Lương, nhân dân Nghệ An và nhân dân cả nước.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Đô Lương và ông Lý Xương Căn hậu duệ đời thứ 31 của Vua Lý Thái Tổ và đông đảo nhân dân đến dự lễ
lễ hội đền quả sơn năm 2010 thu hút lượng du khách đông nhất từ trước tới nay
Trận đồ bát quái diến ra trước lúc lễ rước thủy bộ
Lễ rước bộ
Lễ rước Thủy
Lễ bái hạ tại đình Phúc Hậu xã Lam Sơn
Lễ tạ ơn tại chùa bà Bụt
Lễ hội đua thuyền truyền thống
Lễ hội quả sơn thu hút mọi tâng lớp nhân dân đên tham dự
Các cơ quan báo chí TW, địa phương tham dự và đưa tin đông nhất từ trước tới nay

Hữu Hoàn