Nhóm “Đô Lương chia sẻ yêu thương” trao 5,8 triệu cho chị Trần Thị Oanh ở xã Trung Sơn.

Chiều ngày 5/10, anh Nguyễn Tất Hùng – Đại diện nhóm “Đô Lương chia sẻ yêu thương” đã về trao số tiền 5,8 triệu đồng cho chị Trần Thị Oanh ở xóm 8, xã Trung Sơn.

21

Số tiền đã được trao tới tay chị Oanh ở xã Trung Sơn

Chị Trần Thị Oanh gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ nhiều năm nay, chị Oanh phải nằm một chỗ do khi lao động bị tai nạn. Thông qua nhóm “Đô Lương chia sẻ yêu thương”, anh Đậu Bá Hà quê ở Tràng Sơn, đang công tác tại Hà Nội vận động con em Đô Lương để giúp đỡ chị Oanh.

22

Số tiền tuy không lớn nhưng thể hiện sự yêu thương, chia sẻ đối với hoàn cảnh chị Oanh bị tai nạn rủi ro.

Hữu Hoàn