“Nhóm Đô Lương chia sẻ yêu thương” trao 1000 quả trứng ủng hộ phòng chống Covid – 19

Để góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn cho những người làm nhiệm vụ tại khu cách ly và những người dân đang cách ly tập trung, “Nhóm Đô Lương chia sẻ yêu thương” trao 1000 quả trứng ủng hộ phòng chống Covid – 19.

11

“Nhóm Đô Lương chia sẻ yêu thương” trao 1000 quả trứng ủng hộ phòng chống Covid – 19

Toàn bộ số trứng được “Nhóm Đô Lương chia sẻ yêu thương” vận động các thành viên và các nhà hảo tâm đóng góp để hỗ trợ phòng chống Covid -19. “Nhóm Đô Lương chia sẻ yêu thương” đã trao trứng cho Thường trực Mặt trận Tổ quốc huyện.

Hiện nay, “Nhóm Đô Lương chia sẻ yêu thương” đang tiếp tục vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các thành viên tiếp tục ủng hộ khẩu trang, nước diệt khuẩn và các đồ dùng phục vụ công tác phòng chống Covid – 19.

Hữu Hoàn

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt