Nhóm “Đô Lương – Chia sẻ yêu thương” – nơi sưởi ấm những hoàn cảnh khó khăn

Từ nhóm Đô Lương – Chia sẻ yêu thương, những mảnh đời bất hạnh, những hoàn cảnh khó khăn phần nào được sưởi ấm. Đồng thời, thông qua nhóm đã thể hiện sự cảm thông, chia sẻ của lãnh đạo, cán bộ và con em Đô Lương, góp phần không nhỏ vào việc xóa đói giảm nghèo của huyện.