Nhiều hộ buôn bán, kinh doanh hàng hóa gây ảnh hưởng TTATGT.

Hiện nay trên địa bàn huyện Đô Lương, trong đó có các xa vùng Trung tâm như Thị trấn, Đông Sơn, Tràng Sơn, Yên Sơn và Lưu Sơn đang xảy ra tình trạng nhiều hộ kinh doanh, buôn bán để hàng hóa gây cản trở và mất TTATGT.

ATGT1

Để xe lấn chiếm lòng lề đường

ATGT2

Mặc dù đã nhiều lần tổ chức tuyên truyền, vận động, ký cam kết, lập biên bản xử lý vi phạm hành chí nh nhưng đến nay vẫn có hàng trăm hộ kinh doanh, buôn bán hành hóa, để xe máy và ô tô dừng, đỗ trái quy định. Nhiều hộ để biển quảng cáo, căng lều, bạt làm che khuất tầm nhìn, mỹ quan đô thị và cản trở giao thông.

ATGT3

ATGT4

Ô, biển che khuất tầm nhìn

Thực hiện nghị quyết số 56/2016/NQ- HDND ngày 16/12/2016 của hội đồng nhân dân tỉnh “ Quy định một số biện pháp giải tỏa vi phạm hành lang ATGT đường bộ, đường sắt, vỉa hè trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020”. UBND tỉnh đã triển khai kế hoạch số 126 ngày 17/3/2017 về việc giải tỏa hành lang ATGT, đường bộ, đường sắt, vỉa hè. Với mục đích tổ chức giải tỏa quyết liệt, dứt điểm các trường hợp vi phạm lấn chiếm hàng lang ATGT đường bộ, vỉa hè các tuyến đường trên địa bàn huyện;  Không để tình trạng tái lấn chiếm hàng lang ATGT làm ảnh hưởng đến trật tự ATGT. Trong thời gian tới Ban ATGT huyện sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp giải tỏa hành lang ATGT, vỉa hè trên các tuyến giao thông.

ATGT

Tuy nhiên để giải quyết vấn đề này đòi hỏi cấp ủy, chính quyền các ban, ngành chức năng và các hộ kinh doanh phải thực hiện một cách quyết liệt, tự giác để đường thông hè thông và giảm thiểu tai nạn giao thông.

Đài Truyền thanh – Truyền hình Đô Lương