Nhân dân xã Trung Sơn ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Cũng trong sáng ngày 20/10, Đảng bộ, chính quyền, Ủy  ban MTTQ đã tổ chức ủng hộ đồng bào miền trung bị lũ lụt.

Ngay trong lễ phát động tất cả cán bộ công chức xã Trung Sơn đã tình nguyện ủng hộ ,  tiếp đó xã Trung Sơn đã phát động nhân dân tất cả các xóm quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt gây thiệt hại lớn.

a11

Cán bộ và nhân dân xã Trung Sơn đã tình nguyện ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Ảnh Hữu Hoàn.

Việc phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt đã được cán bộ Đảng viên và nhân dân xã Trung Sơn ủng hộ mạnh mẽ để chia sẻ với những khó khăn mà nhân dân miền Trung đang phải gánh chịu.

Đến 16h ngày 20/10, cán bộ và nhân dân Trung Sơn đã ủng hộ nhân dân miền Trung bị mưa lũ với số tiền trên  40 triệu đồng và 100 bộ quần áo.

Trong đó, gia đình ông Nguyễn Thế  Sinh ủng hộ 100 bộ quần áo mới.

Hữu Hoàn.