Nhà thờ họ Hoàng Trần tổ chức tế lễ đầu xuân Canh Tý 2020

Sáng ngày 10/2/2020, tức ngày 17 tháng Giêng Canh Tý, tại nhà thờ họ Hoàng Trần xã Đặng Sơn, dòng họ đã tổ chức lễ tế Tổ đầu xuân. Về dự có các đồng chí: Nguyễn Minh Hạnh – Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, GĐ Trung tâm BDCT huyện.

55

Các đại biểu tham dự. Ảnh Hoàng Phi

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng con cháu đã dâng hương, dâng hoa và báo công tới tổ tiên. Theo sử sách ghi lại: “Minh Nghĩa Đại Vương, Đại Tướng Phó Quốc Vương Mạc Đăng Lượng Tức Hoàng Đăng Quang sinh năm 1496 tại xã Nam Tân, huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương ngày nay, năm 1535 phụng chiếu Thái tổ Mạc Đăng Doanh, ông vào trấn phủ vùng Hoan Châu, chọn vùng đất Đô Đặng nay là 3 xã Nam- Bắc – Đặng làm cứ điểm đóng trại.

 Ông là người có công đánh giặc giữ nước và lập ra mảnh đất Đô Đặng. Nhà thờ họ Hoàng Trần  được xây dựng năm 1884,có ba nhà Hạ điện, Trung điện và Thượng điện. Có cổng tam quan, có nghê chầu, có tác môn, có hổ chầu ngoảnh mặt ra cổng.

33

Lễ tế nhà thờ họ Hoàng Trần. Ảnh Hoàng Phi

Nhà Trung điện để kiệu bát cống, có lọng vàng, có bài vị và sắc phong của nhà vua ban tặng cho Mặc Đăng Lượng là Thượng, Thượng, Thượng đẳng thần và vợ – bà Mai Thị Huệ là Thượng, Thượng đẳng thần.

Trong 2 cuộc kháng chiến, nhà thờ là địa điểm sinh hoạt của Chi bộ Đảng, các tổ chức đoàn thể, nơi cất dấu tài liệu, vũ khí., dòng họ có hàng ngàn người tham gia kháng chiến bảo vệ tổ quốc, có 4 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 65 liệt sỹ. Nhà thờ được công nhận di tích lịch sử văn hóa quốc gia vào năm 1994.

 Hiện tại, con cháu dòng họ đã phát triển sinh sống khắp mọi miền của tổ quốc và có những đóng góp to lớn vào công cuộc xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển.

11

Đông đảo con cháu Hoàng Trần về nhà thờ họ tham dự lễ tế đầu xuân. Ảnh Hoàng Phi

Được tổ chức 3 năm một lần vào ngày 17 tháng giêng, lễ tế tổ tại nhà thờ Hoàng Trần con cháu khắp mọi miền tổ quốc về tham dự. Đây là dịp để con cháu tụ hội về đây nhằm tưởng nhớ, biết ơn tổ tiên, cội nguồn, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, cùng nhau nỗ lực xây dựng dòng họ, cũng như quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Sỹ Bắc