Nhà thờ dòng họ Nguyễn Bá xã Tràng Sơn Đô Lương đón nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh

Sáng ngày 4/8/2010, UBND xã Tràng Sơn Đô Lương, dòng họ Nguyễn Bá chi 2 đã tổ chức lễ đón bằng công nhận di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Minh Hạnh – Phó chủ tịch UBND huyện trao bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh cho dòng họ Nguyễn Bá


Nhà thờ dòng họ Nguyễn Bá chi 2 xã Tràng Sơn Đô Lương được xây dựng cuối thế kỷ 19 để thờ Thuỷ Tổ là ông Nguyễn Bá Hữu và các bậc hậu duệ Nguyễn Bá Trứ, Nguyễn Bá Hồ, Nguyễn Bá Yêm là những lão thành cách mạng đã có những cống hiến cho đất nước, trong giai đoạn trước 1930 cho đến cách mạng tháng 8/1945 các ông đã tham gia tích cực các hoạt động cách mạng chống thực dân Pháp và bè lũ tay sai, mặc dù bị địch bắt nhưng vẫn một lòng kiên trung, bất khuất, bảo vệ an toàn các cơ sở Đảng lúc bấy giờ. Lúc đó, nhà thờ dòng họ còn là nơi in ấn các tài liệu, truyền đơn bí mật phục vụ cách mạng, là nơi cất dấu vũ khí, tổ chức hội họp bí mật của các cơ sở đảng để lãnh đạo nhân dân khánh chiến.

Đêm 22/8/2010 tại nhà thờ nhân dân đã tổ chức may cờ tổ quốc, dán biểu ngữ, in truyền đơn phục vụ cho khởi nghĩa giành chính quyền ở Đô lương. Trong cuộ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, khi giặc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc, nhà thờ là nơi cất dấu vũ khí đạn dược cho các đơn vị pháo binh đánh trả máy bay Mỹ ném bom Ba ra.

Ngày nay, nhà thờ họ Nguyễn Bá chi 2 được xây dựng tại xóm 3, hàng năm vào ngày 24/6 âm lịch, con cháu trong dòng họ lại tổ chức lễ tế để tưởng nhớ công ơn của các thế hệ. Với những thành tích đó nhà thờ Nguyễn Bá chi 2 xã Tràng Sơn Đô Lương được UBND Tỉnh Nghệ An công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh.

Sỹ Bắc
Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt