Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương thắp hương tại di tích lịch sử Truông bồn Mỹ sơn

Chiều ngày 10/7/2013, nguyên chủ tịch nước Trần Đức Lương và phu nhân đã về Đô Lương dâng hoa thắp hương kính viếng hương hồn các Liệt sỹ Thanh niên Xung phong tại Truông Bồn xã Mỹ Sơn.

Nơi đây vào ngày 31/10/1968 các Liệt sỹ Thanh niên Xung phong thuộc tiểu đội Thanh niên Xung phong Đạị đội 317 Thanh niên Xung phong Nghệ An đã anh dũng hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ thông đường cho đoàn xe quân ta tiếp viện chiến trường Miền Nam đánh thắng giặc Mỹ xâm lược thống nhất đất nước. Sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ thanh niên xung phong tại Truông bồn xã Mỹ sơn đã thể hiện ý chí quật cường, tinh thần Cách Mạng , lòng tự hào dân tộc về chủ nghĩa anh hùng cách mạng và khát vọng giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của chủ nghĩa Đế Quốc.

Nguyên chủ tịch nước Trần Đức Lương và Phu nhân  thắp hương kính viếng hương hồn các Liệt sỹ Thanh niên Xung phong tại Truông Bồn xã Mỹ Sơn, Đô Lương

Thể hiện sự tri ân đối với các Liệt sĩ thanh niên xung phong tại Truông bồn xã Mỹ sơn, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An cùng với các cơ quan đơn vị và doanh nghiệp trong cả nước đang tập trung đầu tư và tôn tạo khu di tích lịch sử truông Bồn xã Mỹ sơn trở thành điểm đến du lịch tâm linh của cả nước.

Hữu Hoàn