Ngọc Sơn Đại hội đại biểu hội khuyến học lần thứ 4 nhiệm kì 2015 – 2020

Sáng ngày 12/8/2015, hội khuyến học xã Ngọc Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tới dự có đ/c Tăng Văn Tâm – PCT thường trực hội khuyến học huyện Đô Lương, cùng 46 đại biểu đại diện cho gần 850 hội viên.

Trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của các cấp, tổ chức đoàn thể, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân nên công tác khuyến học của xã Ngọc Sơn đã thu được nhiều kết quả đáng phấn khởi, góp phần vào sự phát triển công tác giáo dục đào tạo trên địa bàn xã.

%image_alt%
Quang cảnh Đại hội

Trong đó, hội khuyến học xã đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động, xây dựng tổ chức hội, đến nay có 12 chi hội và 26 ban khuyến học dòng họ, hội viên tăng từ 706 năm 2010 lên 850 hội viên năm 2015. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua khuyến học như: Tết khuyến học khuyến tài, tháng khuyến học, biểu dương gia đình, dòng họ khuyến học. Trong 5 năm đã làm tốt công tác xây dựng quỹ khuyến học, các dòng họ đã vận động ủng hộ quỹ khuyến học được 185 triệu đồng, các chi hội vận động được 75 triệu đồng, quỹ khuyến học xã tăng từ 9,5 lên 80 triệu đồng vào cuối nhiệm kỳ. Tổ chức tốt công tác phát thưởng, động viên kịp thời cho các cháu có thành tích trong học tập, trong 5 năm đã trích thưởng cho 59 lượt giáo viên dạy giỏi, chiến sỹ thi đua, 122 em thi đậu Đại học, Cao đẳng, hàng trăm em học sinh giỏi các cấp và hàng chục em học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

%image_alt%
Đại hội bầu BCH hội khuyến học xã nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm  và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội khuyến học huyện.

Phát biểu tại Đại hội, đ/c Tăng Văn Tâm – PCT.Hội khuyến học huyện đã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác khuyến học xã Ngọc Sơn góp phần vào thành tích GDĐT của huyện Đô Lương, đồng thời yêu cầu hội khuyến học xã Ngọc Sơn tiếp tục tranh thủ sự chỉ đạo của các cấp, làm tốt công tác xây dựng phát triển hội, vận động sự đóng góp của nhân dân và đặc biệt là con em xa quê để phát triển quỹ hội, từ đó thực hiện việc khuyến học, khuyến tài một cách kịp thời, có hiệu quả. Nhân dịp này, Đại hội đã hiệp thương bầu BCH hội khuyến học xã nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 13 đ/c, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội khuyến học huyện sẽ được tổ chức trong thời gian tới.

Sỹ Bắc