Nghệ An:Tăng trường kinh tế đạt 5,72%

Theo thống kê của cơ quan chức năng, 6 tháng đầu năm 2009, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Nghệ An đạt 5,72%.

Du lịch, dịch vụ mang về nguồn thu khá lớn

 Trong đó mức tăng trưởng giá trị sản xuất của nông lâm ngư nghiệp tăng 3,58%, công nghiệp – xây dựng đạt 8,8% (riêng công nghiệp chỉ đạt 3,3%/ 16,5 -17% kế hoạch do sản phẩm đường kính sụt giảm mạnh); dịch vụ đạt 9,0%.

Theo đánh giá, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Nghệ An bắt đầu phục hồi trong tình hình chịu sự tác đông mạnh của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới. 

 

P.V (congannghean.vn)

 

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt