Nghệ An rà soát, bổ sung đội ngũ cán bộ lãnh đạo

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu các huyện ủy, đảng ủy trực thuộc và lãnh đạo các sở, ban, ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để trước ngày 30/10 hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý cấp cơ sở; cấp trên cơ sở xong trước ngày 30/11 và cấp tỉnh xong trước ngày 30/12.

Đây là một trong những nội dung quan trọng để tăng cường đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý phục vụ đại hội Đảng các cấp vào năm 2010 và bầu cử Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các cấp vào năm 2011.

Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu các cấp uỷ đảng tập trung chỉ đạo, trên cơ sở quy hoạch bí thư, phó bí thư, quy hoạch ban thường vụ, cấp uỷ, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để tiến hành rà soát, bổ sung, xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2010-2015.

Căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ từ đầu nhiệm kỳ đến nay làm cơ sở để điều chỉnh bổ sung, rà soát, đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không còn đủ điều kiện và tiêu chuẩn, kịp thời phát hiện, lựa chọn, bổ sung những nhân tố mới vào quy hoạch.

Tỉnh ủy yêu cầu tránh làm hình thức, mất dân chủ, không hiệu quả trong rà soát, xây dựng quy hoạch; khắc phục tình trạng một số đơn vị chất lượng quy hoạch cán bộ chưa cao, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ được đưa vào quy hoạch còn thấp, một số nơi có biểu hiện khép kín, cục bộ.

Tỉnh uỷ Nghệ An cũng đã giao Ban Tổ chức phối hợp với Sở Nội vụ và các huyện thực hiện phương án tăng thêm chức danh Phó Bí thư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân ở một số huyện trong tỉnh.

Những huyện được tăng thêm số lượng các chức danh là các huyện miền núi, biên giới vùng cao, nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo đạo; những nơi công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở gặp khó khăn nhưng đang triển khai nhiều chương trình, dự án có vai trò quan trọng về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng./.


TTXVN/Vietnam+
Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt