Nghành văn hóa thông tin tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Sáng ngày 19/1, Nghành văn hóa thông tin huyện đã tổ chức tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Tham dự hội nghị có đ/c Nguyễn Thị Lan – Phó chủ tịch UBND huyện.

%image_alt%
Toàn cảnh hội nghị

Năm 2015, Nghành văn hóa thông tin huyện Đô Lương đã làm tốt công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và Đại hội Đảng các cấp. Đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình, dòng họ, khu dân cư và cơ quan văn hóa. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 50.410 gia đình đạt 90% kế hoạch, 76 dòng họ văn hóa đạt 60% kế hoạch, 78 khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa. Về phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" đã được UBMTTQ và các ban nghành thực hiện có hiệu quả. Đặc biệt là phong trào xây dựng NTM nhân dân đã đóng góp 46.700 ngày công, hiến 78.500 m2 đất, góp trên 10 tỷ đồng để xây dựng 55 km đường bê tông, hàng chục nhà văn hóa.

%image_alt%
Đ/c Nguyễn Thị Lan – Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị
%image_alt%
Các đại biểu tham dự hội nghị

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ được đẩy mạnh và đạt nhiều giải vàng, giải bạc cấp tỉnh. Tổ chức tốt các lễ hội trên địa bàn. Đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống trong việc cưới, việc tang và lễ hội. UBMTTQ đã phối hợp với các ban nghành làm tốt công tác vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo được 2,4 tỷ đồng, phong trào tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế và xây dựng nhà mái ấm tình thương được phát triển mạnh. Đồng thời thực hiện tốt công tác "Đền ơn, đáp nghĩa" đối với gia đình chính sách.
Nhiệm vụ năm 2016, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và nhà nước. Đẩy mạnh phong trào xây dựng "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", chỉ đạo cơ sở xây dựng thiết chế văn hóa đạt chuẩn gaứn với xây dựng NTM và tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao.

%image_alt%
%image_alt%
%image_alt%
Đ/c Nguyễn Thị Lan – Phó chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2015

Đ/c Nguyễn Thị Lan – Phó chủ tịch UBND huyện đã trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2015 và trao danh hiệu văn hóa cho các đơn vị, dòng họ đạt danh hiệu văn hóa.

Hữu Hoàn