Ngày làm việc thứ 2 kỳ họp HĐND huyện lần thứ XI khóa XVIII.

 Sáng ngày 10/7/2014, kỳ họp thứ XI Khóa XVIII HĐND huyện Đô Lương đã bước vào ngày làm việc thứ 2.

Tại phiên họp, đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của trưởng phòng trả lời các vấn đề cử tri quan tâm. Ông Lê Văn Thư – Trưởng phòng Công Thương đã trả lời một số vấn đề đó là: Hệ thống đường giao thông do huyện quản lý xuống cấp, vấn đề xe đậu, đỗ trái quy định, xe quá khổ, quả tải. Việc hoạt động các doanh nghiệp tại khu công nghiệp chậm thực hiện theo cam kết đã đề ra.


Sau phần giải trình của ông Lê Văn Thư – Các đại biểu hội đồng nhân dân huyện đã có 8 đại biểu hội đồng nhân dân huyện chất vấn gồm: ông Lê Minh Giang, Nguyễn Trọng Sáng, Nguyễn Văn Sứu, Vương Thị Quý, Nguyễn Hồng An, Nguyễn Tất Hiệp, Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Thị Lan đã tiếp tục chất vấn các vấn đề như: xe quá khổ, quá tải, đường giao thông nông thôn, các tuyến giao thông do huyện quản lý, trách nhiệm tham mưu và giải pháp; Việc họp chợ giữa đường ngã tư trung tâm thương mại vào xã Đông Sơn còn xảy ra thường xuyên, trách nhiệm của chính quyền và trung tâm thương mại cũng như các cơ quan chức năng liên quan.

Ông Lê Văn Thư – Trưởng phòng công Thương trả lời chất vấn các nội dung liên quan

Ông Lê Văn Thư đã tiếp tục trả lời ý kiến cácc đại biểu HĐND huyện nêu, song 1 số vấn đề đại biểu HĐND đã không đồng tình về cách giải trình của ông Lê Văn Thư như: chưa đề cấp thẳng vào vấn đề họp chợ giữa đường từ ngã tư trung tâm thương mại vào xã Đông Sơn; hoạt động của công ty Nhật Hoàng chậm thực hiện theo cam kết, việc đôn đốc, cách giải trình chưa cụ thể.

Tiếp đó ông Nguyễn Trung Nam – Giám đốc văn phòng cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất huyện đã trả lời việc cấp giấy chứng nhận QSĐ còn chậm, nguyên nhân, giải pháp và kiến nghị đề xuất, khắc phục.

Nguyễn Trung Nam – GĐ văn phòng cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trả lời chất vấn các nội dung liên quan

Ngay sau trả lời của ông Nguyễn Trung Nam – Giám đốc văn phòng cấp giấy chứng nhận QSĐ, ông Nguyễn Văn Hải, bà Nguyễn Thị Anh Quang và 1 số đại biểu khác đã tiếp tục có câu hỏi trả lời chất vấn ông Nguyễn Trung Nam. Ông Nguyễn Trung Nam đã trả lời các vấn đề cụ thể, đúng trọng tâm.

Tiếp đó ông Nguyễn Cảnh Tiến – Trưởng phòng tài chính huyện đã trả lời các doanh nghiệp còn chậm trả thuế. Vấn đề ngân sách duy tu, sửa chữa đường giao thông, việc kho bạc trừ 2% của số tiền 50 triệu đồng của UBND huyện hỗ trợ cho các xã xây dựng nhà văn hóa xóm.Ông Nguyễn Cảnh Tiến đã trả lời cụ thể, sát đúng 1 số vấn đề kỳ họp nêu. 

Ông Nguyễn Cảnh Tiến – Trưởng phòng TCKH trả lời các vấn đề liên quan.


Ngay sau phẩn trả lời chất vấn, tại kỳ họp, thư ký kỳ họp đã thông qua các nghị quyết và biểu quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách và tài chính năm 2013; Nghị quyết điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách năm 2014 và nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014; nghị quyết về việc xử lý kết quả rà soát các văn bản vi phạm pháp luật của HĐND huyện.

Thay mặt HĐND huyện , đ/c Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy – CT HĐND huyện đã đọc diễn văn bế mạc kỳ họp.

 Đ/c Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy – CT HĐND huyện đã đọc diễn văn bế mạc kỳ họp HĐND huyện lần thứ XI Khóa XVIII

Sau  1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, thể hiện trách nhiệm cao, kỳ họp HĐND huyện lần thứ XI Khóa XVIII đã hoàn thành chương trình đề ra.

Ngọc Phương