Ngân hàng NNPTNT tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020

Sáng ngày 17/5, Ngân hàng NNPTNT tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Tới dự có các đ/c trong BTV huyện ủy.

Kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua của Chi bộ Ngân hàng NNPTNT đó là: Làm tốt công tác huy động số dư nguồn vốn với tổng số tiền là 1.343.282 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng so vơi đầu nhiệm kỳ là 218%.

%image_alt%
 Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội

Công tác tín dụng trong đầu tư cho vay đã thực hiện nghiêm quy định tín dụng, tập trung đầu tư vốn trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn và nông dân, đầu tư cho vay nhiều lạo hình kinh tế góp phần phát triển kinh tế trên địa bàn, hỗ trợ lãi suất cho nông dân vay để mua 451 máy cày, 329 máy gặt và 411 ô tô với tổng số tiền 160 tỷ đồng; Cho vay hàng chục nghìn hộ để phát triển sản xuất với hàng trăm tỷ đồng.

%image_alt%
%image_alt%
Đ/c Nguyễn Thị Hoa bí thư Chi bộ phát biểu tại Đại hội

Trong nhiềm kỳ qua Chi bộ Ngân hàng NNPTNT đã làm tốt công tác xây dựng Đảng, chăm lo đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý và đảng viên, kết nạp 13 đ/c vào Đảng, quan tâm chăm lo xây dựng cơ quan và các đoan thể vững mạnh. 4 năm liên tục được công nhận chi bộ "trong sạch, vững mạnh", xuất sắc tiêu biểu, đơn vị hoàn thành tốt xuất sắc nhiệm vụ. Mục tiêu trong nhiệm kỳ tới Ngân hàng NNPTNT huyện Đô Lương phấn đấu trở thành đon vị tiêu biểu; Tiếp tục giữ vững vai trò chủ đạo trên thị trường tài chính nông thôn, phấn đấu đến năm 2020 nguồn vốn có tốc độ tăng trưởng 10-12%.

%image_alt%
Cấp ủy Chi bộ Ngân hàng NNPTNT Đô Lương nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội đã bỏ phiếu bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 5 đ/c và bầu chức danh bí thư, phó bí thư Chi bộ.
Hữu Hoàn