Ngân hàng CSXH Đô Lương: Giải ngân 1,2 tỷ đồng vốn nước sạch

 Sáng ngày 14/5/2019, ngân hàng CSXH huyện Đô lương đã tổ chức giải ngân 1,2 tỷ đồng vốn vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại xã Trung Sơn.

Thời gian qua, chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại huyện Đô Lương được triển khai đã giúp nhiều hộ gia đình nông thôn có vốn để đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới các công trình nước sạch, công trình vệ sinh, nhằm đảm bảo theo tiêu chuẩn quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Kết quả, đến thời điểm hiện nay toàn huyện đã có trên 3.280 hộ được thụ hưởng và vay vốn chương trình này với tổng dư nợ đến nay là trên 65, 654 tỷ đồng. Riêng đợt này, căn cứ nhu cầu vay vốn, ngân hàng giải ngân 1,2 tỷ đồng cho 60 dân xã Trung Sơn được vay vốn. Mỗi hộ được vay không quá 20 triệu đồng, lãi suất vay ưu đãi 0,75% /tháng (9% năm) và thời hạn cho vay tối đa không quá 60 tháng.

3

Cán bộ Ngân hàng chính sách giải ngân cho các hộ vay vốn. Ảnh: Huy Khôi

Đối tượng vay gồm tất cả các hộ dân trên địa bàn có nhu cầu và được các xóm bình xét đạt các tiêu chuẩn theo quy định. Vốn vay được sử dụng vào các việc: Xây dựng, nâng cấp các công trình nước sạch bảo đảm theo tiêu chuẩn quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn như chuồng trại chăn nuôi gia súc gia cầm, xử lý nước thải, rác thải làng nghề nông thôn.

Đây là chương trình đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực về môi trường, giúp hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Đô Lương được sử dụng nguồn nước sạch, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao sức khỏe cho cộng đồng.

                                                                 Huy Khôi