Ngân hàng chính sách huyện Đô Lương giải ngân vốn vay cho các đối tượng vay vốn

Trong tháng 10/2018, ngân hàng chính sách huyện Đô Lương đã giải ngân gần 15 tỷ đồng cho các đối tượng.

a1

Các hộ dân có nhu cầu vay vốn đợt này

Đợt này, ngân hàng chính sách huyện Đô Lương về tại 10 xã để giải ngân vốn vay, trong đó có 521 hộ vay vốn với tổng số tiền 14.960 triệu đồng. Các đối tượng được vay với lãi suất ưu đãi đó là: hộ nghèo và sinh viên 6,6%/năm; hộ cận nghèo: 7,92%/năm; hộ thoát nghèo: 8,25%/năm, hộ vay vốn diện nước sạch và sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn: 9%/năm.

a2

Ngân hàng chính sách tổ chức giải ngân vốn vay cho các đối tượng tại xã Hồng Sơn

Tính từ đầu năm đến đến ngày 30/9/2018, lũy kế đạt hơn 120 tỷ  đồng. Trong đó, có một số chương trình tín dụng có doanh số cho vay lớn đó là: Hộ cận nghèo 42.894 triệu đồng, Hộ mới thoát nghèo 29.824 triệu đồng, Nước sạch VSMTNT 7.747 triệu đồng, hộ nghèo 22.873 triệu đồng.

Thúy Hằng