Ngân hàng chính sách Đô Lương giải ngân 2,5 tỷ đồng cho các đối tượng vay vốn

Sáng ngày 18/6, Ngân hàng chính sách huyện Đô Lương đã giải ngân hơn 2.5 tỷ đồng vốn vay tại các xã Nhân Sơn, Mỹ Sơn, Minh Sơn.

Ngân hàng chính sách huyện Đô Lương tổ chức giải ngân vay vốn tại xã Nhân Sơn. Ảnh: Thúy Hằng

Tại phiên giao dịch, Ngân hàng CSXH huyện đã tổ chức giải ngân cho 54 hộ dân 3 xã theo các chương trình: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Trước đó, cán bộ, nhân viên ngân hàng chính sách huyện Đô Lương về tại 33 xã, thị trấn để giải ngân vốn vay, trong đó có hơn 2.000 hộ vay vốn với tổng số tiền 86 tỷ đồng. Các đối tượng được vay với lãi suất ưu đãi đó là: hộ nghèo và sinh viên 6,6%/năm; hộ cận nghèo: 7,92%/năm; hộ thoát nghèo: 8,25%/năm, hộ vay vốn điện nước sạch và sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn: 9%/năm.

Người dân được vay vốn từ Ngân hàng chính sách huyện để phát triển sản xuất.

Trong 5 tháng đầu năm 2021, lũy kế đạt hơn 86 tỷ đồng. Trong đó, có một số chương trình tín dụng có doanh số cho vay lớn đó là: Hộ mới thoát nghèo 31.900  triệu đồng, Nước sạch VSMTNT 14.200 triệu đồng, hộ nghèo và cận nghèo là 25.300 triệu đồng; Học sinh sinh viên 4.400  triệu đồng; giải quyết việc làm 2.650 triệu đồng.

Thúy Hằng