Nét mới trong cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch của Hội Liên hiệp Phụ nữ Đô Lương

Cuộc vận động (CVĐ) xây dựng “Gia đình 5 không 3 sạch” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động với 8 tiêu chí, trong đó “5 không” là không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không bạo lực gia đình, không sinh con thứ ba trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; “3 sạch” là sạch nhà, sạch bếp và sạch ngõ. Qua triển khai thực hiện, với nhiều cách làm sáng tạo, CVĐ đang được các cấp Hội Phụ nữ trong toàn huyện từng bước thực hiện có hiệu quả và nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân.

Để CVĐ mang lại lợi ích thiết thực trong từng địa bàn, thời gian qua, trên cơ sở chủ trương kế hoạch của Hội LHPN tỉnh, Ban Thường vụ (BTV) Hội LHPN huyện đã phát huy vai trò của tổ chức Hội, tập trung tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa và nội dung của CVĐ nhằm giúp cán bộ, hội viên, phụ nữ hiểu được lợi ích của CVĐ đối với bản thân, gia đình và cộng đồng, từ đó nỗ lực phấn đấu đạt được các tiêu chí của CVĐ để xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn Hội cơ sở tổ chức cho các chi hội triển khai phiếu tự đánh giá đến 100% hộ gia đình cán bộ, hội viên, phụ nữ tại địa phương để khảo sát một cách thực tế mức độ đạt, chưa đạt các tiêu chí của CVĐ; tổ chức tập huấn cho cán bộ chi hội về hướng dẫn sử dụng tài liệu truyền thông dạng sách lật CVĐ xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”… 33/33 xã, thị trấn lựa chọn 1 chi hội để tiến hành chỉ đạo điểm của xã. Qua chỉ đạo mô hình điểm, Hội LHPN các xã, thị trấn tiến hành rút kinh nghiệm có sự tham gia của ủy viên BCH Hội LHPN xã, chi hội trưởng chi hội phụ nữ trong toàn xã, từ đó chỉ đạo nhân rộng tại địa phương. Đồng thời chỉ đạo 33/33 Hội cơ sở xây dựng kế hoạch vận động, hỗ trợ giúp đỡ các hộ gia đình chưa đạt các tiêu chí của CVĐ; chủ động tham mưu, đề xuất để có sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương trong công tác chỉ đạo, tập trung nguồn lực hỗ trợ phụ nữ và các gia đình, nhất là hộ gia đình khó khăn trong việc thực hiện các tiêu chí của CVĐ.

%image_alt%

Đặc biệt năm 2014, Hội LHPN huyện chủ động triển khai quán triệt rà soát đội ngũ cán bộ Hội cơ sở, BCH, chi hội trưởng, chi hội phó gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện. BTV Hội chuẩn bị kịp thời, đầy đủ nội dung, tài liệu, hướng dẫn 369 chi hội lồng ghép vào sinh hoạt chi hội, tổ… để triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung 8 tiêu chí CVĐ gắn với 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức như: Cụ thể hóa 8 tiêu chí thành pano dán tại nhà văn hóa xóm, giới thiệu sách lật, hái hoa dân chủ, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, phát động phong trào sáng tác thơ ca, hò vè có chủ đề về CVĐ… Thông qua đó để cán bộ, hội viên tiếp tục hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của CVĐ và xác định vai trò trách nhiệm của hội viên, của gia đình để có giải pháp thực hiện tốt. Điểm nổi bật là BTV Hội LHPN lập danh sách các hộ chưa đạt các tiêu chí để xây dựng kế hoạch phân công và có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ. Trước khi xây dựng kế hoạch Chủ tịch Hội cơ sở cùng các chi hội thống nhất các nội dung như: Với những hộ gia đình chưa đạt cần căn cứ vào lý do chưa đạt của từng hộ gia đình để phân loại theo từng tiêu chí; tìm giải pháp giúp đỡ cụ thể cho từng hộ gia đình; với những hộ gia đình đã đạt thì cần nêu rõ thế mạnh của họ để tiếp tục duy trì và có thể đề nghị những hội viên này giúp đỡ những hộ chưa đạt ở những tiêu chí phù hợp; thống nhất kế hoạch phân công cán bộ, hội viên giúp đỡ cụ thể các hộ chưa đạt các tiêu chí theo nguồn lực của mình như hỗ trợ hội viên vay vốn, giới thiệu mô hình hiệu quả để học tập kinh nghiệm… Các cơ sở Hội phân công cán bộ trong BCH, BTV trực tiếp làm việc với các ban, ngành liên quan để có cách thức cụ thể hỗ trợ trực tiếp hội viên; đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể cùng phối hợp hỗ trợ các hộ đặc biệt khó khăn trong quá trình triển khai CVĐ. Khâu khó khăn nhất là đánh giá kết quả CVĐ, Hội đã nghiên cứu, tìm phương pháp vừa phát huy tính tự giác của hội viên, vừa có cơ sở đánh giá kết quả, kế hoạch phân công giúp đỡ… Đến nay, 100% các hộ gia đình đã đánh giá được mức độ đạt tiêu chí, các cơ sở Hội đã xây dựng được kế hoạch và phân công giúp đỡ các gia đình khó khăn. Nâng tổng số gia đình hội viên trong toàn huyện đăng ký thực hiện các tiêu chí xây dựng gia đình “5 không và 3 sạch” là 41.251 hộ. Qua đánh giá kết quả năm 2014 có 33.064 (80,15%) gia đình hội viên, phụ nữ đạt các tiêu chí gia đình “5 không, 3 sạch” tăng 855 hộ so với năm 2013, 33 cơ sở Hội tiếp tục chỉ đạo thực hiện mô hình “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

%image_alt%

Điểm nổi bật trong chỉ đạo thực hiện CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” Hội LHPN huyện đã chia các tiêu chí đối với từng vùng miền và tổ chức các hoạt động cụ thể. Đối với tiêu chí "Không đói nghèo”, các cấp Hội đã chủ động khai thác các nguồn vốn cho phụ nữ vay phát triển sản xuất, kinh doanh; vận động phụ nữ tham gia tiết kiệm… ; tổ chức tập huấn cung cấp kiến thức khoa học kỹ thuật cho phụ nữ; đào tạo nghề cho trên 1.500 phụ nữ, giới thiệu việc làm cho 1.230 chị; xây dựng, sửa chữa mái ấm tình thương cho 42 chị, trao 115 suất học bông cho trẻ em nghèo học giỏi. Tiêu chí "Không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”, "Không có bạo lực gia đình”, "Không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học”, "Không sinh con thứ 3 trở lên”, các cấp hội duy trì các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên về Luật Hôn nhân và gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình; phối hợp với Công an triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết liên tịch số 01 về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội” thông qua hình thức phát động cán bộ, hội viên ký cám kết, duy trì mô hình câu lạc bộ “Lá chắn”, câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật”; thành lập 19 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng… Đối với tiêu chí "Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ”, các cấp Hội phụ nữ đã cụ thể hóa thông qua phong trào “Phụ nữ Đô Lương chung tay góp sức vì một cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp” gắn với mô hình dân vận khéo trong công tác bảo vệ môi trường, chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch, vệ sinh môi trường… Các cấp hội phụ nữ đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng các hình thức cụ thể như: sân khấu hóa, truyền thông trực tiếp, hái hoa dân chủ, truyền thông trên loa phát thanh… Qua đó nhằm nâng cao vai trò, ý thức trách nhiệm của phụ nữ trong sử dụng và bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường và thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh cá nhân; khai thác các nguồn lực để hỗ trợ phụ nữ xây dựng nhà vệ sinh; duy trì và nhân rộng các mô hình đoạn đường phụ nữ tự quản, mô hình phân loại rác thải tại nhà, xây dựng hố rác tự phân loại xử lý tại gia đình.

%image_alt%

Qua triển khai thực hiện CVĐ, mặc dù kết quả chưa lớn nhưng đã tạo được bước chuyển biến trong các tầng lớp phụ nữ về ý thức, trách nhiệm, tính tự giác đối với bản thân, gia đình và cộng đồng. Đặc biệt, CVĐ đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo; hạn chế tình trạng bạo lực gia đình; giảm tỷ lệ sinh con thứ 3; giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, tỷ lệ trẻ em vi phạm pháp luật, trẻ em suy dinh dưỡng… Với ý nghĩa thiết thực đó, trong thời gian tới CVĐ xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch" tiếp tục được các cấp Hội phụ nữ đẩy mạnh thực hiện theo hướng đổi mới cách làm để chất lượng CVĐ ngày càng hiệu quả hơn.

Thái Hiền