Năm học mới, giáo dục-đào tạo Nghệ An có gì mới

Năm học 2009-2010 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định là năm học "đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục". Để thực hiện tốt chủ đề này, vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã hướng dẫn các cấp quản lý giáo dục, các nhà trường tập trung thực hiện một số điểm mới.
 
Đó là bảy nhóm giải pháp:
 
1. Tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục truyền thống và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua việc tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" với các hình thức: tổ chức lễ khai giảng gồm hai phần, phần "lễ" và phần "hội", tổ chức "Lễ tri ân và trưởng thành" cho học sinh lớp 12, tổ chức thi hát dân ca từ cơ sở đến tỉnh, xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá trong các nhà trường,… 
 
2. Giao quyền chủ động cho cơ sở giáo dục và thực hiện công khai trong các cơ sở giáo dục bằng việc triển khai thực hiện các quy định của nhà nước về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp; các quy định về thực hiện công khai trong các cơ sở giáo dục; triển khai sử dụng rộng rãi, thống nhất phần mềm quản lý nhà trường. 
 
3. Rà soát, đánh giá đội ngũ nhà giáo theo tiêu chuẩn nghề nghiệp và theo quy định của tỉnh để tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ (nhất là về đổi mới phương pháp quản lý và phương pháp dạy học).
 
4. Triển khai thực hiện quy hoạch mạng lưới trường lớp theo đề án đã được tỉnh phê duyệt để chấm dứt tình trạng lãng phí trong việc bố trí cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cũng nh­ư trong đầu tư­ xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy, học; tạo điều kiện bố trí đồng bộ đội ngũ giáo viên nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nác nhà trường.
 
5. Sử dụng tối đa năng lực của đội ngũ cán bộ cốt cán chuyên môn, phát huy tối đa tác dụng của thiết bị trường học, trên cơ sở đó chấm dứt việc dạy học theo kiểu "đọc-chép"; đẩy mạnh giảng dạy tin học và ngoại ngữ; thực hiện thi cử nghiêm túc và kiên quyết không để hiện tượng xấu xuất hiện trở lại trong thi cử.
 
6. Triển khai đại trà chương trình giáo dục mầm non mới; thí điểm chuyển một số trường trung học sang học 2 buổi/ngày để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, xây dựng trường Trung học Phổ thông Chuyên Phan Bội Châu trở thành một trong nhóm các trường có chất lượng cao của cả nước.
              
7. Thực hiện có chất lượng chương trình kiên cố hoá trường lớp học để đến tháng 6 năm 2010 hoàn thành 50% chỉ tiêu của chương trình này; đẩy nhanh tốc độ xây dựng hệ thống trường đạt chuẩn quốc gia.

Minh Đức(Báo Nghê An)