Mỹ Sơn – Hồ đập khô cạn, hàng trăm ha lúa hè thu khô héo

Mỹ Sơn Là xã vùng cuối huyện của huyện Đô Lương,  đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt là nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp hoàn toàn  phụ thuộc vào các hồ đập. Tuy nhiên, do nhiều năm không được tu sửa, nạo vét nên lượng bùn đất bồi đắp đã làm cạn lòng đập, dẫn đến lượng nước dữ trữ rất ít.  Mới chỉ đầu mùa nắng, nóng các hồ đập đã khô cạn, hàng trăm ha lúa hè thu bị khô héo có nguy cơ mất trắng.