Mỹ Sơn: Đoàn viên thanh niên rửa xe gây quỹ hỗ trợ học sinh nghèo

Sáng 25/7, Đoàn viên, thanh niên xã Mỹ Sơn đã tổ chức rửa xe gây quỹ mua xe đạp hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó đến trường

ruaxe

Đoàn viên thanh niên xã Mỹ Sơn tham gia rửa xe gây quỹ

Để thực hiện việc rửa xe gây quỹ, các đoàn viên thanh niên đều tự đưa các vật dụng rửa xe từ nhà đến. Đồng thời UBND xã Mỹ Sơn hỗ trợ điểm rửa xe. Sau gần 1 ngày, đoàn viên thanh niên xã Mỹ Sơn rửa trên 200 xe các loại, thu được số tiền gần 4 triệu đồng.

ruaxe1

Theo kế hoạch, trong thời gian tới, Đoàn xã Mỹ Sơn sẽ tiếp tục tổ chức rửa xe để gây quỹ, ngoài ra còn tổ chức thu gom phế liệu.  Toàn bộ số tiền sẽ được, Đoàn  xã mua 3 xe đạp trao cho những học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã, với mong muốn sẽ hỗ trợ phần nào để giúp các em tiếp tục đến trường.

Lê Hoàn